četrtek, 14. avgust 2014

Mig-21M Eduard 1/48 (Part 11)


 Mig-21M
Jugoslovansko vojno letalstvo, št. 805 - Yugoslav Air Force
Eduard 1:48
 
 
20. PITOT CEV -  PITOT TUBE
 
Pitot cev pred kabino je bila narejena iz injekcijske igle in pobarvana z MM Stainless Steel metalizerjem.
 
The Pitot tube in front of cockpit was made from an hypodermic needle and painted with MM Stainless Steel Metalizer.
   
Sprednja pitot cev je od proizvajalca Master. Prav tako sem jo pobarval z MM Stainless Steel metalizerjem, krilca pa z aluminijasto barvo.
 
Front Pitot tube (static pressure) is from MASTER manufacturer and it was also painted with MM Stainless Steel Metalizer, little wings were painted with alluminum paint.
 


 
 
Naslednja pitotova cev se pri verziji Mig-a 21M nahaja takoj za sprednjim kolesnim prostorom. Naredil sem jo iz albionove cevi0,3mm, pločevine jedkanih delov in tanke plastike za kvadratni podstavek.
 
The next Pitot tube on Mig-21M  is right after the front wheels room. The tubes were made from albion tube 0,3mm, PE parts and thin plastic.
 


 
Pitot cevi pod krili so »iz škatle«. Pri jugoslovanskih Mig-ih so bile črne barve.
 
The tubes under wings  are from the box. Yugoslavian Migs had black tubes.
 

 
 
21. INDIKATOR VPADNEGA KOTA - ANGLE INDICATOR
 
Indikator vpadnega kota je iz ponudbe jedkanih delov, ki sem jih s kitom in brušenjem oblikoval v koničasto obliko.
 
The Angle indicator is from the PE parts but I glued and shaped the indicator into the pointed shape.
 

 
 
22. DETAJLI NA PODVOZJU - DETAILS ON THE LANDING GEAR
 
Na nogo podvozja sem dodal še servisne ploščice z napisi, ki so jih imeli Mig-i verzije PFM in M. Kasnejše verzije so imele te napise pobarvane s šablono. Servisne ploščice sem naredil iz aluminijaste pločevine, nanje namestil nalepke z drobnimi napisi in pobarval Revell-ovo barvo KLAR 730.
 
I added the service plates on the landing gear with the signs that had PFM and M versions. Later versions had this sprayed with the mask. I made the plates from aluminum foil and than put the decals over it and airbrush painted with the Revell KLAR 730 paint. 
 

 
 
 
 
Kompletna delavnica (Detailed Workshop here):