petek, 01. november 2013

Mig-21M Eduard 1/48 (Part 8)

Mig-21M
Jugoslovansko vojno letalstvo, št. 805 - Yugoslav Air Force
Eduard 1:48
12. ZUNANJI REZERVOAR - External fuel tank
Rezervoar je bil nepobarvan, zato je imel naravni kovinski sijaj. Nosilec rezervoarja je potrebno dopolniti s tanko plastiko na obeh krajih na spodnji strani.
The tank was unpainted because he was really shinning. The carrier needs to be filled with thin plastic on both ends of the lower side.


13. RAKETNA OBOROŽITEV - Missiles
Jugoslovanski Mig-i 21M so lahko bili oboroženi z raketami R-3S (Atoll) in RS-2US (Alkali).
Yugoslavian Mig-21M were equipped with a R-3S and RS-2US missiles.
13.1. Nosilci in lanserji - Underwing pylons and lounchers
Na nosilcih in lanserjih sem vgraviral nekatere detajle, odtisnil manjkajoče kovice, za priključke med njimi pa uporabil injekcijske igle različnih debelin.


On launchers and pylons we must engrave some details and make some rivets. For joints between I used an hypodermic needles (different sizes).

13.2. Raketa R-3S - Missile R-3S
Sprednja krilca sem stanjšal v celoti, zadnja krilca pa je potrebno tanjšati proti njihovemu sprednjemu robu. Manjkajoče detajle sem naredil iz plastike in tanke aluminijaste pločevine.

Front wings must be entirely thinned, back wings must be thinned towards the lower edge. Missing parts must made of plastic and thin aluminum plates.

Prozorno glavo rakete sem naredil s toplotnim preoblikovanjem prozorne folije.

Transparent missile head was made out of heated foil.

Za izpušno šobo motorja sem uporabil jedkane dele št. 38 iz Eduardovega kompleta.

For a missile engine nozzle I used PE parts no.38 (Eduard).
Nosilec, lanser in raketo sem zlepil že v tej fazi. Varnostni zatič z zastavico je samogradnja.

Pylons, launcher and a missiles were glued in this phase. Safety hatch with a flag was scratch built.
13.3. Raketa RS-2US - Missile RS-2US
Sprednja krilca sem stanjšal v celoti, sprednji rob zadnjih krilc pa je potrebno priostriti. Manjkajoče detajle sem naredil iz plastike in tanke aluminijaste pločevine.


Front wings must thinned, front edge of the back wings must be sharpened. Missing details were made of plastic and thin aluminum foil.Prozorni konus na zadnjem delu rakete sem naredil iz prozorne plastike, obroček pa je iz Albionove cevi premera 1mm.


A transparent conus on the back of the missile was made of transparent plastic and the ring was made of Albion tube (1mm).

Udarna glava rakete je narejena iz injekcijske igle 1,8mm in okrogle plastike, ki sem jo oblikoval z brušenjem na vrtalniku.

Impactor of missile is made of hypodermic needle(1,8mm) and round plastic, which was shaped with a rotating grinder.Nosilec, lanser in raketo sem prav tako zlepil že sedaj, saj je na krilo lažje namestiti komplet, kot pa vsak del posebej.

Pylon, launcher and missile was installed in this phase because is easier install the whole missile than each part individually.
Kompletna delavnica (Detailed Workshop here):